با سلام

نظر به نیاز دوستان و کاربران عزیز ، آموزش تنظیم ارتفاع و جهت دیش به زبان ساده ذیلا بعرض میرسد. امیدوارم مفید واقع شود .**
مطالب ذیل ، صرفا جنبه ی آموزشی دارد.

وسایل لازم:

۱- یک عدد نقاله

۲- یک عدد مهره نسبتا سنگین

۳- ۲۰ سانتی متر نخ ( مثل نخ لباس)

مراحل کار:

خیلی ساده است و شما باید نخ را از سوراخی که در وسط نقاله است عبور دهید و سپس نخ را از وسط مهره هم عبور دهید و نخ را گره بزنید به طوری که اگر نقاله را روی هوا نگه بداریم مهره در هوا معلق بماند.

تعیین ارتفاع:

تعیین ارتفاع با این روش بسیار ساده است.

۱- پشت دیش قرار گیرید.

۲- نقاله را به طور عمودی مماس با کمر دیش(وسط دیش) قرار داده.

۳- با بالا و پایین آوردن دیش نخ درجه ای را نشان میدهد که با استفادهاز این درجه ها ما می توانیم ماهواره دلخواه را یکضرب تنظیم کنیم.

درجه های جهت ها:

۱- هاتبرد = ۳۵ درجه
۲- نیل ست و آتلانتیک برد ۳ = ۵/۱۵ درجه
۳- تل استار ۱۲ = ۵/۱۰ درجه
۴-عرب ست = ۴۰ درجه
۵- ترکست ۱ سی = ۵۰ درجه
۶- اینتل ست ۹۰۲ = ۵۲ درجه
۷-ال ام آی = ۵۵ درجه
۸- ایوتل ست دبلیو ۳ = ۳۲ درجه

طریقه نصب :

حالا بعد از این مقدمه نوبت به گرفتن جهت میشود :

عزیزان نصب خیلی راحت است البته اگر کمی دقت کنید.

اولین کاری که ما برای جهت یابی ترکست - عرب ست - هاتبرد - نیل ست - ایوتل ست -تل استار ۱۲ - ال ام آی - اینتل ست ۹۰۲ انجام می دهیم یافتن قبله است.

تنظیم ترکست ۱ سی :
دوستان ترکست ۱ سی دقیقا رو به قبله است /.

۱- ارتفاع دیش را ۵۰ درجه قرار داده(توسط نقاله)

۲- دیش را درست روبه قبله قرار دهید

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۶۰۷ افقی ۳۷۵۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۶ یا ۱۲ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴ یا ۵/۱۰ قرار دهید

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن ترکست می شوید.

۶- پس از گرفتن سیگنال فایندر را از رسیور و ال ان بی جدا کرده سپس به

روی فرکانس ۱۲۶۵۲ افقی ۲۲۵۰۰ رفته و اگر دیدید سیگنال ندارد با کمی چرخاندن ال ان بی سیگنال پر می کند .

۷- حالا روی این فرکانس میله ها را کوتاه و بلند کنید تا بهترین سیگنال دریافت شود.

تنظیم عرب ست :

مراحل نصب :

۱- ارتفاع دیش را ۴۰ درجه قرار دهید.

۲- دیش را روبه قبله قرار دهید سپس حدود ۱۶ درجه (تقریبی)به سمت راست دیش را حرکت دهید.

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۷۴۷ عمودی ۲۷۵۰۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴یا ۵/۱۰ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی۳ یا ۹ قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن عرب ست می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

تنظیم هاتبرد:

هاتبرد از بهترین و پربیننده ترین ماهواره در ایران می باشد.

مراحل نصب

۱- ارتفاع دیش را ۳۵ درجه قرار دهید.

۲- مطابق معمول دیش را رو به قبله قرار داده و سپس حدود ۳۰ درجه (تقریبی) به سمت راست حرکت دهید.

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۰۵۴ افقی ۲۷۵۰۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴یا ۵/۱۰ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی۳ یا ۹ قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن هاتبرد می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

تنظیم نیل ست:

مراحل نصب

۱- ارتفاع دیش را ۵/۱۵ درجه قرار دهید.

۲- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود ۴۹ درجه به سمت راست بچرخانید.

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۷۴۷ عمودی ۲۷۵۰۰ یا ۱۱۹۰۰ عمودی ۲۷۵۰۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴یا ۵/۱۰ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی۳ یا ۹ قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن نیل ست می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

تنظیم تل استار ۱۲ :

مراحل نصب

۱- ارتفاع دیش را ۵/۱۰ قرار دهید.

۲- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود ۵۷ درجه (تقریبی) به سمت راست بچرخانید.

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۴۹۴ عمودی ۱۷۴۶۹ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴یا ۵/۱۰ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی۳ یا ۹ قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکاندادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن تل استار ۱۲ می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندنال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

البته این جهت کمی احت
یاج به صبرو حوصله دارد.

تنظیم یوتل ست دبلیو ۳ :
این جهت کانال های کمی دارد ولی کانال های خوب از جمله TRT 1 2 3 4 و M6

مراحل نصب

۱- ارتفاع دیش را ۳۲ درجه قرار دهید.

۳- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود ۳۵درجه (تقریبی) به سمت راستبچرخانید.

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۱۱۷۵ عمودی ۲۷۵۰۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۵/۴یا ۵/۱۰ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی۳ یا ۹ قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

تنظیم اینتل ست ۹۰۲ :

در این جهت کانال های سراسری و استانی ایران موجود می باشد.

مراحل نصب

۱- ارتفاع دیش را ۵۲ درجه قرار دهید.

۲- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس این بار ۲۰ درجه(تقریبی) به سمت

چپ بچرخانید .

۳- برای جهت یابی از فرکانس ۱۰۹۷۳ عمودی ۲۷۵۰۰ استفاده کنید.

۴- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی ۷ یا ۱ و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی۵ یا ۱۱قرار دهید.

۵- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین ۶ و ۷ قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

۶- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

توضیحات :
۱- برای استفاده از فایندر باید عقربه اش را بین ۶ و ۷ قرار داده و دیش را حرکت میدهیم وقتی عقربه روی ۱۰ رفت دوباره بین ۶ و ۷ قرار می دهیم .

اینقدر این کار را انجام می دهیم تادیگر عقربه تکان نخورد حالا دیش را کمی بالا

و پایین (خیلی کم) میکنیم و سیگنال دریافت می شود.

۲- منظور از تکان دادن دیش حرکت به چپ و راست و کمی بالا و پایین است.

با آرزوی موفقیت.
منبع:satsat.net